fbpx

Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα

Stem cell therapy

STEM CELL THERAPY  (REGENERATIVE MEDICINE)

Ένα βλαστοκύτταρο  είναι ουσιαστικά ένα «κενό» κύτταρο,  που μπορεί να γίνει ένας άλλος πιο διαφοροποιημένος  τύπος κυττάρων στο σώμα, όπως ένα κύτταρο του δέρματος, ένα κύτταρο μυών ή ένα κύτταρο νεύρων. Ένα δηλαδή βλαστοκύτταρο τρίχας μπορεί να δώσει κύτταρο καρδιακού μυός ή κύτταρο νευρώνα.

Μικροσκοπικά στο μέγεθος, τα βλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση ή ακόμα και να θεραπεύσουν κατεστραμμένους ιστούς και  άλλα κύτταρα στο σώμα.

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα (Stem Cells) είναι η πιο εξελιγμένη εφαρμογή της Λειτουργικής και Αναγεννητικής Ιατρικής Χρησιμοποιούμε τα βλαστοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς για να αποκαταστήσουμε τους τραυματισμένους ή εκφυλισμένους ιστούς σε διάφορα σημεία του σώματος και όπου αυτό χρειάζεται.

Όταν εμφανίζεται κάποια φθορά ή τραύμα σε κάποιο σημείο στο σώμα, τα βλαστοκύτταρα «ειδοποιούνται» με κατάλληλους νευροχημικούς μηχανισμούς και αρχίζουν να μετακινούνται και να συγκεντρώνονται στο σημείο της βλάβης. Όταν φτάσουν εκεί αρχίζει η διαδικασία της μεταμόρφωσής τους σε κύτταρα του ιστού που έχει καταστραφεί και έτσι γίνεται η αναγέννηση της περιοχής.

Τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν στο σώμα μας μπορούν να μεταμορφωθούν όταν χρειάζεται σε κάθε είδος κυττάρου. Μπορούν να γίνουν μυϊκά, δερματικά, συνδεσμικά, χόνδρινα κύτταρα και ότι άλλο χρειαστεί για να αποκατασταθεί η βλάβη. Υπακούν στους νόμους της ομοιόστασης, έχουν νοημοσύνη και γνωρίζουν τι ιστό πρέπει να δημιουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια. Επιπλέον, αναγνωρίζουν κάθε ιστό που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον οργανισμό και έχουν την ικανότητα να τον απομακρύνουν.

Μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα σύστημα ενσωματωμένο επισκευής για το ανθρώπινο σώμα, , όσο ένα άτομο είναι ακόμα ζωντανό.

Τα εμβρυονικά έχουν εξαιρετική «πλαστικότητα», όπως λέγεται, δηλαδή δυνατότητα διαφοροποίησης  σε κάθε τύπο ιστού.

Τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων  μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν σε κάθε κύτταρο.

Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα είναι μια «φυσική» λύση. Φυσιολογικά υπάρχουν στο σώμα μας, και παρέχουν ένα μηχανισμό επισκευής φυσικό για πολλούς ιστούς του σώματός μας. Ανήκουν στο μικροπεριβάλλον του σώματος του  ενήλικα, ενώ εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ανήκουν στο μικροπεριβάλλον του πρώιμου εμβρύου.

Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις ανθρώπινες θεραπείες για πολλά χρόνια.

Οι θεραπείες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι του καρκίνου, της καρδιακής ανεπάρκειας, της ηπατικής ανεπάρκειας και κίρρωσης, της νεφρικής ανεπάρκειας, των νευρολογικών νοσημάτων(σκλήρυνση κατά πλάκας, Ν.Parkinson), των αιματολογικών, ορθοπεδικών και οφθαλμολογικών και  των Αυτοάνοσων Νοσημάτων( διαβήτης τύπου 1, ρευματοειδής αρθρίτιδα, N.Bechset,  Ερυθηματώδης λύκος, μυασθένεια, Σ.Sjogren, Σκληρόδερμα, Γυροειδής αλωπεκία)

 

 

References:


 • Evans RW, Orians CE, Ascher ΝΙ. The potential supply of organ donors: an assessment of the efficiency of organ procurement efforts ίπ the United States. JAMA. 1992;267:239-246.
 • Sanfilippo F, Vaughn WK, Peters TG, et al. Factors affecting the waiting time of cadaveric kidney transplant
  candidates ίπ the United States. JAMA. 1992;267:247-252.
 • United Network for Organ Sharing. The 1995 Annual Report of the U.S. Scientific Registry of Transplant
  Recipients and the Organ Procurement and Transplantation Network. 1995.
 • White D. Alteration of complement activity: a strategy for xenotransplantation. Trends Biotechnol. 1996;14:3-
 • Reemtsma Κ, McCracken ΒΗ, Schlegel JV, Pearl Μ. Heterotransplantation of the kidney: two clinical experiences. Science. 1964;143:700-702.
 • Auchincloss Η Jr, Sachs DH. Xenogeneic transplantation. Αππυ Rev Immunol. 1998;16:433-470.
 • Steele DJR, Auchincloss Η Jr. Xenotransplantation. Annu Rev Med. 1995;46:345-360.
 • PHS Guideline οπ Infectious Disease Issues ίπ Xenotransplantation, USPHS, January 19, 2001. Available at
  btJR://WWW.fg!.hgov/cb_~rLguidelines.htm. Accessed May 31, 2002.
 • Draft Guidance for Industry: Precautionary Measures to Reduce the Possible Risk of Transmission of
  Zoonoses by Blood and Blood Products from Xenotransplantation Product Recipients and Their Contacts,
  FDA, December 23, 1999. Avaίlable at bllp://www.fda..gov/cber/guidelines.htm. Accessed May 31,2002.
 • Platt JL. Α perspective οπ xenograft rejection and accommodation. Immunol Rev. 1994;141: 127 -149.
 • Inverardi Ι, Pardi R. Early events ίπ cell-mediated recognition of vascularized xenografts: cooperative
  interactions between selected Iymphocyte subsets and natural antibodies. Immunol Rev. 1994;141:71-93.
 • Bach FH, Winkler Η, Ferran C, Hancock νννν, Robson SC. Delayed xenograft rejection. Immunol Today.
  1996; 17:379-384.
 • Azimzadeh Α, Wolf Ρ, Dalmasso ΑΡ, et al. Assessment of hyperacute rejection ίπ a rat-to-primate cardiac
  xenograft model. Transplantation. 1996;61:1305-1313.
 • Siegel JB, Grey ST, Lesnikoski Β-Α, et al. Xenogeneic endothelial cells activate human prothrombin.
 • Transplantation. 1997;64:888-896.
 • Samuelsson ΒΕ, Rydberg L, Breimer ΜΕ, et al. Natural antibodies and human xenotransplantation. Immunol
  Rev. 1994;141 :151-168.’
 • Parker W, Saadi S, Lin SS, Holzknecht ΖΕ, Bustos Μ, Platt JL. Transplantation of discordant xenografts: a
  challenge revisited. Immunol Today. 1996;17:373-378.
 • Wang Η, DeVries Μ, Deng S, et al. The axis of interleukin 12 and gamma interferon regulates acute vascular
  xenogeneic rejection. Nat Med. 2000;6:549-554.
 • Bach FH, Ferran C, Hechenleitner Ρ, et al. Accommodation of vascularized xenografts: expression of
  «protective genes» by donor endothelial cells ίπ a host Th2 cytokine env!ronment. Nat Med. 1997;3:196-204.
 • Sykes Μ, Lee LA, Sachs DH. Xenograft tolerance. Immunol Rev. 1994;141:245-276.
 • Hashimoto W, Takeda Κ, Anzai R, et al. Cytotoxic ΝΚ1.1 Ag+ alpha beta Τ cells with intermediate TCR
  induced ίπ the lίνθΓ of mice by IΙ-12. J Immunol. 1995; 154:4333-4340.
 • Wallgren AC, Karlsson-Parra Α, Korsgren Ο. The main infιltrating cell ίπ xenograft rejection is a CD4+
  macrophage and not a Τ Iymphocyte. Transplantation. 1995;60:594-601.
 • Fryer JP, Leventhal JR, Dalmasso ΑΡ, et al. Cellular rejection ίπ discordant xenografts when hyperacute
  rejection is prevented: analysis using adoptive and passive transfer. Transpllmmunol. 1994;2:87-93.
 • Friedman Τ, Shimizu Α, Smith RN, et al. Human CD4+ Τ cells mediate rejection of porcine xenografts. J
  Immunol. 1999;162:5256-5262.
 • Sawada Τ, DellaPelle ΡΑ, Seebach JD, Sachs DΗ, Colvin RB, lacomini J. Human ceII-mediated rejection of
  porcine xenografts ίπ an immunodeficient mouse model. Transplantation. 1997;63: 1331-1338.
 • Lίn γ, Vandeputte Μ, Waer Μ. Natural kίller cell- and macrophage-mediated rejection concordant xenografts
  ίn the absence ofT and Β cell responses. J Immunol. 1997;158:5658-5667.
 • Lawson JH, Daniels LJ, Platt JL. The evaluation of thrombomodulίn activity ίπ porcine to human
  xenotransplantation. Transplant Proc. 1997;29:884-885.
 • ViIIinger F, Brar SS, Mayne Α, Chikkala Ν, Ansari ΑΑ. Comparative sequence analysis of cytokine genes
  from human and nonhuman primates. J Immunol. 1995; 155:3946-3954.
 • Goddard MJ, Foweraker JE. Xenotransplantation – 2000. J Clin Pathol. 2000;53:44-48.
 • Breimer ΜΕ. Physiologic incompatibilities ίπ discordant xenotransplantation. Transplant Proc. 1999;31:905-
    908.
 • Johnsson C, Andersson Α, Bersztel Α, Karlsson-Parra Α, Gannedahl G, Tufveson G. Successful
  retransplantation of mouse-to-rat cardiac xenografts under immunosuppressive monotherapy with
  cyclosporine. Transplantation. 1997;63:652-656.
 • Starzl ΤΕ, Valdivia ιΑ, Murase Ν, et al. The biological basis of and strategies for clίnical χenotranspJantatio
  Immunol 1994;141 :213-244.
 • Cozzi Ε, White DJ. The generation of transgenic pigs as potential organ donors for humans. Nat Med.
  1995; 1 :964-966.
 • Byrne GW, McCurry KR, Martin MJ, McCleIIan SM, Platt JL, Logan JS. Transgenic pigs eχpressing human
  CD59 and decay-accelerating factor produce an intrinsic barrier to complement-mediated damage.
  Transplantation. 1997;63: 149-155.
 • Mollnes ΤΕ, Fiane ΑΕ. Xenotransplantation: how to overcome the complement obstacle? Mollmmunol.
  1999;36:269-276.
 • Cooper DKC, Koren Ε, ΟΓίοl R. Oligosaccharides and discordant χenotransplantation. Jmmunol Rev.
  1994;141:31-58.
 • Sandrin MS, McKenzie IFC. Gal alpha(1 ,3)Gal, the major χenoantigen(s) recognised ίπ pigs by human
  natural antibodies. Immunol Rev. 1994;141 :167-190.
 • Joziasse DH, ΟΓίοl R. Xenotransplantation: the importance of the Gal alpha1 ,3Gal epitope ίπ hyperacute
  vascular rejection. Biochim Biophys Acta. 1999; 1455:403-
 • Costa C, Zhao Ι, Burton ννν, et al. Eχpression of the human alpha1 ,2-fucosyltransferase ίπ transgenic pigs
  modifies the cell surface carbohydrate phenotype and confers resistance to human serum-mediated cyto
  FASEB J. 1999;13:1762-1773
 • Costa C, Zhao Ι, Decesare S, Fodor WL. Comparative analysis of three genetic modifications designed to
  inhibit human serum mediated cytolysis. 1999;6:6-16.
 • Byrne GW, McCurry KR, Kagan D, et al. Protection of χenogeneic cardiac endothelium from human
  complement by ωφτεεείοη of CD59 ΟΓ DAF ίπ transgenic mice. 1995;60:1149-1156.
 • Candinas D, Lesnikoski Β-Α, Robson SC, et al. Effect of repetitive high-dose treatment with soluble
  complement receptor type 1 and cobra venom factor οπ discordant xenograft surνival. Transplantation.
  1996;62:336-342.
 • Kobayashi Τ, Taniguchi S, Neethling FA, et al. Delayed χenograft rejection of pig-to-baboon cardiac
  transplants after cobra venom factor therapy. Transplantati 1997;64:1255-1261.
 • Koyamada Ν, Miyatake Τ, Candinas D, et al. Apyrase administration prolongs discordant χenograft surνiν2
  Transplantation. 1996; 62: 1739-1743.
 • Brenner Ρ, Reichenspurner Η, Schmoeckel Μ, et al. Ig-Therasorb immunoapheresis ίπ orthotopic
  χenotransplantation of baboons with landrace pig hearts. 2000;69:208-214.
 • Manez R, Crespo F, Gonzalez Ε, et al. ΝeutralίΖatίοnρf anti- alphaGalactosyl antibodies without
  immunosuppression prevents hyperacute rejection but not acute vascular rejection of pig organs transpl
  into baboons. Transplant Proc. 2000;32:888-
 • Monaco ΑΡ, Maki Τ. Islet transplantation using immunoeχclusion methods. Transplant Proc. 1996;28:2
  2045.
 • Sun Υ-Ι, Ma Χ, Zhou D, Vacek Ι, Sun ΑΜ. Porcine pancreatic islets: isolation, microencapsulation, and
  xenotransplantation. Artif Organs. 1993;17:727-733.
 • Chen S, Kahaku Ε, Watanabe F, et a Treatment of severe Iίver faίlure with a bioartificiallίver. Αππ Ν Υ
  Sci. 1997;831 :350-360.
 • Chappell DB, Restifo ΝΡ. Τ cell-tumor cell: a fatal interaction. Cancer Immunollmmunother. 1998;47:65-
 • Stockmann HBAC, Hiemstra CA, Marquet RL, Ijzermans JNM. Eχtracorporeal perfusion for the treatme
  acute lίνer faίlure. Αππ Surg. 2000;231 :460
 • Yagi Τ, Satoh S, Kanazawa Α, et al. Eχtracorporeal χenoperfusion of the pig lίνer as a lίνer assist device:
  effects of prostaglandin Ε 1 and soluble receptor type 1. Transplant Proc. 1998;30:74-75.
 • Levy MF, Crippin J, Sutton S, et al. Lίver allotransplantation after eχtracorporeal hepatic support with
  transgenic (hCD55/hCD59) porcine lίνers: clinical results and lack of pig-to-human transmission of the
  porcine endogenous retrovi Transplantation. 2000;69:272-280.
 • Eastlund Τ. Infectious disease transmission through cell, tissue and organ transplantation: reducing the
  through donor selection. Cell Transplant. 1995;4:455-477.
 • Chapman ΙΕ, Folks ΤΜ, Salomon DR, Patterson ΑΡ, Eggerman ΤΕ, Noguchi PD. Xenotransplantation χenogeneic infections. Ν Engl J Med. 1995;333:1498-1501.
 • AIIan JS. Xenotransplantation at a crossroads: prevention versus progress. Nat Med. 1996;2:18-21.
 • Fishman JA. The risk of infection ίπ χenotransplantation. Αππ Ν Υ Acad Sci. 1998; 862:45-5
 • Chapman ΙΕ, Heneine W, Switzer W, Sandstrom Ρ, Folks ΤΜ. Xenotransplantation: the potential for
  χenogeneic i Transplant Proc. 1999;31 :909-910.
 • Chapman ΙΕ. Xenogeneic infections and public health. Clin Εκρ Pharmacol Physiol. 1999;26:1005-1008.
 • Holmes GP, Chapman LΕ, Stewart JA, Straus SE, Hillίard JK, Davenport DS. Guidelines for the preven –
  and treatment of B-virus infections ίπ eχposed persons. The Β Virus Working Group. Clin Infect Dis.
  1995;20:421-439.
 • Patterson ΑΡ, Bloom ΕΤ, Chapman ΙΕ. Clinical trials ίπ χenotransplantation: the public health promises–
  challenges of an emerging technology. J Irish ColI Phys Surg. 1999;28:222-227

 

 

Call Now ButtonΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΤΩΡΑ