Ελαστογραφία Μαστών: Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, χωρίς ακτινοβολία

 

Η Ελαστογραφία Μαστών αποτελεί μία πρόσφατα αναπτυγμένη τεχνική υπερήχων, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης και μέτρησης της ελαστικότητας των ιστών του μαστού. Πρόκειται για την πιο αξιόλογη εξέλιξη των τελευταίων ετών στους ιατρικούς υπερήχους. Στην ουσία, αποτελεί έναν πιο εξειδικευμένο υπέρηχο που διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό έναντι της Κλασικής ή Ψηφιακής Μαστογραφίας, καθώς:

 • Παρέχει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, δίχως ακτινοβολία, σε αντίθεση με τη Μαστογραφία όπου η ποσότητα ακτινοβολίας που εκπέμπεται είναι εξαιρετικά υψηλή.
 • Μπορεί να επαναλαμβάνεται ανά 6-12 μήνες, με απόλυτη ασφάλεια μαζί με το υπερηχογράφημα των γυναικών, εν αντιθέσει με τη Μαστογραφία που διενεργείται κάθε διετία.
 • Ενδείκνυται για γυναίκες κάθε ηλικίας και φυσικά για κάθε γυναίκα άνω των 35 ετών, σε αντίθεση με τη Μαστογραφία, η οποία πρέπει να διενεργείται, πλέον, μετά τα 45 έτη.
 • Συνιστάται και για έγκυες ή θηλάζουσες.

Με βάση τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στις 20/10/2015 στο «Journal of the American Medical Association», American Cancer Society (ACS) , η πρώτη Μαστογραφία συστήνεται, πλέον, να πραγματοποιείται στην ηλικία των 45 ετών και κατόπιν ανά διετία κι όχι σε γυναίκες ηλικίας από 25 έως 30 ετών.

Στις συγκεκριμένες ηλικίες, ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και περισσότερο ευαίσθητος στην ακτινοβολία. Συνεπώς, η Μαστογραφία σε μικρότερες ηλικίες αποφεύγεται, διότι αφενός έχει χαμηλή διαγνωστική αξία κι αφετέρου δε χρειάζεται να ακτινοβολούμε το μαστό, αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

 

Επιπλέον οφέλη και πλεονεκτήματα της Ελαστογραφίας Μαστών

Οι κλινικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία έτη καταδεικνύουν ότι η Ελαστογραφία Μαστών αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο όπλο στην ιατρική φαρέτρα για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς τα πλεονεκτήματα της δεν περιορίζονται  μόνο στα άνωθι.

 • Χάρη στην υψηλή διαγνωστική της ακρίβεια, παρέχεται η δυνατότητα να περιοριστούν οι βιοψίες.
 • Η Ελαστογραφία εκτιμάει, με ακρίβεια, αν μία αλλοίωση που εντοπίζεται στο μαστό των γυναικών είναι καλοήθης ή κακοήθης.
 • Μέσω της Ελαστογραφίας, διαγιγνώσκεται αν ένα ογκίδιο είναι κακόηθες, κάτι που αποτελεί ένδειξη καρκίνου του μαστού.
 • Η Ελαστογραφία, χάρη στη διαγνωστική της ευκρίνεια, μπορεί να ξεχωρίσει  και να διαφοροποιήσει τις «αθώες» κύστεις από τις κακοήθεις αλλοιώσεις που τυχόν εντοπίζονται στο μαστό.
 • Η Ελαστογραφία αναδεικνύει την πραγματική έκταση της εκάστοτε βλάβης στο μαστό, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που έδειξε ο συνήθης υπερηχογραφικός έλεγχος. Κατά συνέπεια, εγγυάται μεγαλύτερη αξιοπιστία.
 • Σε ασθενείς με καρκίνο μαστού μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικός παράγων προεγχειρητικά, αλλά και για την αντίδραση της ασθενούς στη χημειοθεραπεία.
 • Η εκτέλεση της Ελαστογραφίας στην κλινική πρακτική καθίσταται πολύ εύκολη, διότι προστίθεται μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα στην υπερηχογραφία του μαστού.
 • Έχει υποστηριχθεί ότι αυξάνει τις διαγνωστικές επιδόσεις της υπερηχογραφίας. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη βελτίωση της ειδικότητας της συμβατικής υπερηχογραφίας, μέσω της χρήσης του Συστήματος Αναφοράς και Δεδομένων BI-RADS.

 

Ο σημαντικός ρόλος όλων των Διαγνωστικών εξετάσεων στην πρόγνωση του καρκίνου του μαστού

Το υπερηχογράφημα μαστού αποτελεί μία απλή και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατευθυνόμενη βιοψία με λεπτή βελόνα (FNA) ή λήψη ιστοτεμαχιδίου (Core- Biopsy) και ιστολογική βιοψία.

Επίσης, το υπερηχογράφημα μαστού, συνδυαζόμενο με την Ελαστογραφία, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διάγνωση των παθήσεων του μαστού και στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού μέσω της εμπειρίας του εξεταστή και φυσικά με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Παρ’ όλα, χρειάζεται να επισημανθεί ότι το Υπερηχογράφημα και η Ελαστογραφία Μαστών αποτελούν συμπληρωματικές εξετάσεις στις οποίες χρειάζεται να υποβληθεί η γυναίκα, με απώτερο σκοπό τη διεξαγωγή μίας ορθής και αξιόπιστης διάγνωσης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τη Μαστογραφία. Η διαγνωστική αξία της Μαστογραφίας είναι αναμφισβήτητη, καθώς πλεονεκτεί στην ανακάλυψη μη ψηλαφητών ανωμαλιών. Εντούτοις, το μεγάλο αυτό πλεονέκτημα που τη χαρακτηρίζει δεν αναιρεί το γεγονός ότι και πάλι θα πρέπει να γίνεται κλινική συσχέτιση με υπέρηχο και ελαστογραφία μαστών.

Εν γένει, δεν υπάρχει καμία εξέταση περιττή ή άνευ σημασίας και αξίας. Κάθε διαγνωστική εξέταση κατέχει τη δική της ξεχωριστή θέση στη φαρέτρα των ιατρών και ο μοναδικός σκοπός που τη διέπει έγκειται στην υγεία της κάθε ασθενούς, στην αξιόπιστη διάγνωση και στην ορθή παρακολούθησή της.

 

Dr. Κυριάκος Τίγκας, M.D.

Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Εξειδίκευση σε: Λειτουργική Ιατρική,
Ορμονική Υποκατάσταση γυναικών με Βιομιμητικές Ορμόνες,
Χειρουργική Ογκολογία, Χειρουργική Μαστού

 

Διαβάστε επίσης


Τι είναι η οστεοπενία και πώς σχετίζεται με την οστεοπόρωση;

Ορμονική Πτώση – Εντροπία και Γήρανση

Εμμηνόπαυση και Καρδιαγγειακά Νοσήματα

 

Πηγές:


 1. Frey H. Realtimeelastography. A new ultrasound procedure for the reconstruction of tissue elasticity. 2003;43:850–855.
 2. Itoh A., Ueno E., Tohno E., Kamma H., Takahashi H., Shiina T. Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis. 2006;239:341–350.
 3. Miyagawa T., Tsutsumi M., Matsumura T., Kawazoe N., Ishikawa S., Shimokama T. Real-time elastography for the diagnosis of prostate cancer: evaluation of elastographic moving images. Jpn J ClinOncol. 2009;39:394–398.
 4. Zhi H., Ou B., Luo B.M., Feng X., Wen Y.L., Yang H.Y. Comparison of ultrasound elastography, mammography, and sonography in the diagnosis of solid breast lesions. J Ultrasound Med. 2007;26:807–815.
 5. Lyshchik A., Higashi T., Asato R., Tanaka S., Ito J., Mai J.J. Thyroid gland tumor diagnosis at US elastography. 2005;237:202–211.
 6. Goddi A., Sacchi A., Magistretti G., Almolla J., Salvadore M. Real-time tissue elastography for testicular lesion assessment. 2012;22(4):721–730.
 7. Evans A., Whelehan P., Thomson K., McLean D., Brauer K., Purdie C. Quantitative shear wave ultrasound elastography: initial experience in solid breast masses. Breast Cancer Res. 2010;12(6):R104.
 8. Goddi A., Sacchi A., Magistretti G., Almolla J. Transrectal real-time elastography of the prostate: normal patterns. J Ultrasound. 2011;14:220–232.
 9. Ginat D.T., Destounis S.V., Barr R.G., Castaneda B., Strang J.G., Rubens D.J. US elastography of breast and prostate lesions. 2009;29:2007–2016.
 10. Tozaki M., Fukuma E. Pattern classification of shear wave™ elastography images for differential diagnosis between benign and malignant solid breast masses. December 2011;52:1069–1075.
 11. Ueno E., Iboraki P. 2004. Clinical application of US elastography in the diagnosis of breast disease. ECR 5–9 March, Vienna, Austria.
 12. Kumm T.R., Szabunio M.M. Elastography for the characterization of breast lesions: initial clinical experience. Cancer Control. 2010;17(3):156–161.