Τα κύτταρα είναι οι μικρότερες δομές ζωής που απαρτίζουν έναν ζωντανό οργανισμό, φυτικό ή ζωικό. Οι κυτταρικές λειτουργίες περιλαμβάνουν πολύ σημαντικές για τη ζωή διαδικασίες όπως η σύνθεση πρωτεϊνών και λιπιδίων, η κυτταρική διαίρεση, ο αναδιπλασιασμός, η κυτταρική αναπνοή, ο μεταβολισμός δηλαδή η παραγωγή ενέργειας και η άμυνα του οργανισμού έναντι μολύνσεων και τραυματισμών.

Ένα κύτταρο μπορεί να χωριστεί σε τρεις δομικές περιοχές: τη μεμβράνη του κυττάρου, το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα. Η μεμβράνη είναι η εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου. Αποτελείται κυρίως από πρωτεΐνες (περίπου 60 τοις εκατό της δομής του) που περιβάλλεται από ένα διπλό στρώμα (που ονομάζεται διπλή στιβάδα) φωσφολιπιδίων (περίπου 40 τοις εκατό). Το κυτταρόπλασμα αναφέρεται στην ουσία που βρίσκεται μεταξύ της μεμβράνης του πλάσματος και του πυρήνα. Αποτελείται από ένα ημίρρευστο υγρό που ονομάζεται κυτοσόλη. Τα οργανίδια και κυτταροσκελετός δίνουν στο κύτταρο το βασικό του σχήμα. Ο πυρήνας τέλος στο κέντρο του κυττάρου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο καθώς εκεί φυλάσσεται το γενετικό υλικό με τη μορφή χρωμοσωμάτων και είναι το μέρος όπου διαδραματίζονται επίσης σημαντικές λειτουργίες όπως η αντιγραφή του DNA.

 

Ρόλος των κυττάρων στην ανθρώπινη υγεία

Κάθε ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από περισσότερα από 75.000.000.000.000 κύτταρα.

Οι κυτταρικές λειτουργίες είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την υγεία σε όλες τις ηλικίες. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι όλες οι ανθρώπινες ασθένειες μπορούν τελικά να εντοπιστούν στην αποτυχία κάποιου κυτταρικού μηχανισμού και κυτταρικής δυσλειτουργίας.

Μερικά παραδείγματα ασθενειών που προκύπτουν από την δυσλειτουργία συγκεκριμένων κυτταρικών δομών είναι ο καρκίνος, αποβολές (απώλεια της εγκυμοσύνης), επιληψία, νοητική υστέρηση, πολυκυστική νεφρική νόσο, διαταραχές του εγκεφάλου και των μυών, απώλεια ακοής, προοδευτική μορφή επιληψίας και Χρόνια Αυτοάνοσα και Μεταβολικά νοσήματα.

Για τη θεραπεία των ασθενειών, πρέπει να κατανοήσουμε την αιτία του. Για να κατανοήσουμε την αιτία μιας ασθένειας, πρέπει να κατανοήσουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων.

 

Γιατί η βιολογία των κυττάρων είναι τόσο σημαντική;

Με την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, έχουμε ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές μας για τον εντοπισμό των μοριακών εκτροπών που είναι υπεύθυνες για ακόμη και γενετικά πολύπλοκες ασθένειες. Καθώς η μελέτη της βιολογίας των κυττάρων έχει καταστεί όλο και πιο σημαντική για τη μελέτη της νόσου, η μελέτη της κυτταρικής βάσης της νόσου του ανθρώπου έχει ήδη παράγει ορισμένες θεμελιώδεις γνώσεις για τις κυτταρικές βιολογικές αρχές.

Με την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των κυττάρων καθώς και των γονιδίων σε υγιή και ασθενή άτομα, οι επιστήμονες που εργάζονται στον τομέα της ιατρικής επιστήμης δημιουργούν ανάλογους μηχανισμούς αποκατάστασης των χρονιών νόσων, ώστε να μπορεί να γίνει η σωστή αντιμετώπιση.

Η επιγενετική, δηλαδή η επιστήμη που μελετά τις αλλαγές που συμβαίνουν στη γονιδιακή έκφραση χωρίς να μεταβάλλεται το γενετικό υλικό (DNA), έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει τους μηχανισμούς της γήρανσης, την ανθρώπινη ανάπτυξη, την προέλευση του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, της ψυχικής ασθένειας, καθώς και διαφόρων άλλων καταστάσεων.

 

Κυτταρική υγεία και μακροβιότητα

Η υγεία είναι πραγματικά καθορισμένη από τα ίδια τα δομικά στοιχεία του σώματός, τα κύτταρα.

Καλή κυτταρική υγεία σημαίνει ότι όλα τα σημαντικά μόρια που συγκροτούν το κύτταρο, οι πρωτεΐνες, τα μιτοχόνδρια και το DNA, λειτουργούν σωστά και είναι απαλλαγμένα από βλάβες.

Η γήρανση προκαλεί υποβάθμιση της κυτταρικής υγείας. Στην πραγματικότητα, η γήρανση δεν είναι μόνο μια διαδικασία. είναι περισσότερο σαν μια σειρά διαφόρων αλλαγών που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Μια ανασκόπηση του 2013 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell εντόπισε εννέα διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γήρανσης, όπως η «μιτοχονδριακή δυσλειτουργία» – που είναι όταν ο κυτταρικός μεταβολικός κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί σωστά – και η «κυτταρική γήρανση» – όταν τα κύτταρα σταματούν να διαιρούνται ως μέρος της βιολογικής διαδικασίας.

 

Επιγενετική και Κυτταρική Αποκατάσταση

Μέσα από τη διεξαγωγή αναλύσεων σε κυτταρικό επίπεδο και έλεγχο των επιγενετικών παραγόντων μπορούν να εντοπιστούν τυχόν ανεπάρκειες σε επίπεδο κυττάρου.

Η απομόνωση των παραγόντων που αλλοιώνουν βιοχημικά τα κύτταρά πρέπει να ανευρίσκονται μόνο μέσω εξειδικευμένων κυτταρικών εξετάσεων. Στη συνέχεια, η αποκατάσταση γίνεται χορηγώντας τα κατάλληλα μικροθρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε τα κύτταρα να αυτοϊαθούν.

Οι εξετάσεις είτε μοριακές είτε μεταβολικές, δημιουργούν ένα πλήρες διαγνωστικό κυτταρικό προφίλ, αφού μετρούν με απόλυτη ακρίβεια πλέον, τι ακριβώς συμβαίνει σε επίπεδο κυττάρου.

 

Διαβάστε επίσης


Τελομερή, Κυτταρική Γήρανση και Αθανασία

Όταν το σώμα χάνει την ισορροπία του – Αυτοανοσία

Πώς ενδυναμώνουμε φυσικά το Ανοσοποιητικό μας σύστημα;

 

Πηγές – Βιβλιογραφία


  • “Integration of Cell Cycle Signals.” Science 304 (April 9, 2004): 175.
  • Lamb, Neil E., Kai Yu, John Shaffer, et al. “Association between Maternal Age and Meiotic Recombination for Trisomy 21.” American Journal of Human Genetics 76 (January 2005): 91-100.
  • Lucentini, Jack. “Stem Cell Sculpting: Study Notes the Power of Shape on Cell Differentiation.” The Scientist 18 (August 30, 2004): 22.
  • Ponti, A., M. Machacek, S. L. Gupton, et al. “Two Distinct Actin Networks Drive the Protrusion of Migrating Cells.” Science 305 (September 17, 2004): 1782-1777.
  • “The ‘Upstairs/Downstairs’ Mystery of Cell Suicide Is Burdened by Too Much Evidence.” PR Newswire, 6 October 2005.
  • Winchester, Bryan. “Lysosomes: The Cell’s Recycling Centres.” Biological Sciences Review 17 (November 2004): 21-24.
  • Harvard School of Public Health. “Inner Structure of Cells Behaves Much as Molten Glass.” Press release, 20 June 2005.
  • National Center for Biotechnology Information (NCBI). A Science Primer: What Is a Cell? Bethesda, MD: NCBI, 2005. http://www.ncbi.nih.gov/About/primer/genetics_cell.html.